Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2014

Trzysnyotymsamym
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromjouet jouet
Trzysnyotymsamym
2774 606d
Reposted fromdailylife dailylife

January 15 2014

Trzysnyotymsamym
2058 ec49
Reposted fromneverragain neverragain

January 14 2014

Trzysnyotymsamym
1711 5f1c
Reposted frompiepszoty piepszoty

January 13 2014

Trzysnyotymsamym
Izolacja jest sposobem na poznanie siebie.
— Franz Kafka
Reposted fromweightless weightless

January 12 2014

Trzysnyotymsamym
Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, kiedy do­koła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym.

January 11 2014

Trzysnyotymsamym
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik
Trzysnyotymsamym
Trzysnyotymsamym
Moim głównym problemem jest to, że nie umiem pójść w przód cały czas żyjąc przeszłością. I widać to nawet po głupich serialach - zamiast oglądać polecaną mi przez wszystkich Plotkarę, ja wolę po raz setny wracać do Skinsów.
Trzysnyotymsamym
zupełnie nie wiem co robię nie tak. nie wiem na czym polega mój błąd. dostaję to czego nie potrzebuje. czego nie chcę. samotność. im bardziej próbuje to zmienić, tym mocniej się w niej pogrążam. nie wiem czy można być większą kaleką w kontaktach międzyludzkich ode mnie... 

Reposted fromPi69 Pi69
Trzysnyotymsamym
Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością!
— Bolesław Prus - ' Lalka '
Reposted fromwetryagain wetryagain
Trzysnyotymsamym
6251 688f
Trzysnyotymsamym
5928 121b
Trzysnyotymsamym
Do ożen­ku pot­rze­ba ko­biety, z którą człowiek nie tyl­ko chętnie by się przes­pał, ale jeszcze miał ochotę na wspólne śniadanie.
Reposted bydziubkowakinkaaa
Trzysnyotymsamym
Zaopiekuj się moim ser­cem - zos­ta­wiłem je przy tobie

January 09 2014

Trzysnyotymsamym
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.
Reposted fromashdsa ashdsa
Trzysnyotymsamym
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromDeszczowaPanienka DeszczowaPanienka

January 08 2014

Trzysnyotymsamym
1967 7928 500
<3
Trzysnyotymsamym
1939 cf3c
Trzysnyotymsamym
Wieczorem postanawiam zobaczyć wschód słońca i nie ruszam się z łóżka. W ciągu dnia obiecuję sobie ucieszyć oczy światłem księżyca i nie wychylam się z pokoju. Nie wiem, doprawdy, całkiem, po co się budzę i po co idę spać.
— Cierpienia młodego Wertera
Reposted bydynamiteDaktylogramdzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl