Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2014

Trzysnyotymsamym
Reposted fromkingswayy kingswayy
Trzysnyotymsamym
Reposted fromthesmajl thesmajl

March 24 2014

Trzysnyotymsamym
Reposted fromobliviate obliviate viapoetabezdomny poetabezdomny

February 19 2014

Trzysnyotymsamym
Trzysnyotymsamym
Reposted fromladygrey ladygrey viaoxygenium oxygenium

February 10 2014

Trzysnyotymsamym
Chcę, żeby ktoś w końcu mnie pokochał. Tak na prawdę. Nie na chwilę. Na dłużej. Nie mówię na zawsze, bo "zawsze" nigdy się nie sprawdza. Na dłuższą metę, dopóki stanę się nie do zniesienia. Chcę być zaakceptowana i pokochana bezgranicznie, taką jaką właśnie jestem. Bez fałszu. Bez udawania. 
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven

January 30 2014

Trzysnyotymsamym
3256 8086
(:

January 28 2014

Trzysnyotymsamym
3693 d9d3
Reposted fromprussic-acid prussic-acid

January 26 2014

Trzysnyotymsamym
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken

January 23 2014

Trzysnyotymsamym
Ja wole zginąć na swój sposób, niż żyć i cieszyć się na wasz.
— Marek Hłasko
Reposted fromnatory natory
Channing tatum & Amanda seyfried
Reposted fromweheartit weheartit
Trzysnyotymsamym
Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce. 
— Jacek Piekara
Reposted frombanshe banshe

January 22 2014

Trzysnyotymsamym
2098 2c93
Tom Odell - I know <3
Reposted bysamenesseire

January 21 2014

Trzysnyotymsamym
poletzam
Reposted fromnikotyna nikotyna
Trzysnyotymsamym
5825 4855
Reposted fromShini Shini

January 19 2014

Trzysnyotymsamym
Poniedziałki są w porządku. To twoje życie jest do bani.
— Rickly Gervais
Reposted fromEvowe Evowe
Trzysnyotymsamym
Smutek jest oznaką tego, że uzależniłem swoje szczęście od jakiejś rzeczy lub osoby, przynajmniej w jakimś sensie.
— Anthony de Mello
Reposted fromdreamteam dreamteam
Niedziele są na tęsknoty.
W niedzielach jest coś takiego,
że mam ochotę urwać sobie głowę.
Reposted fromiamawinrar iamawinrar
Trzysnyotymsamym
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 18 2014

Trzysnyotymsamym
Jestem jeszcze trochę zakochana resztkami bezsensownej miłości.
— Janusz Leon Wiśniewski - Samotność w sieci
Reposted fromyourtitle yourtitle viaEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl